1 augusti 2011

26 000 barnpornografiska bilder och filmer

En 27-årig man våldtog en liten flicka 75 gånger. Dessutom tog han pornografiska bilder och spred på nätet. Idag, måndag, får han sin dom!

Mannen greps efter att Rikskriminalens särskilda rotel för IT-brottslighet spårat och följt trafik på internet och hittat en stor mängd barnpornografiska bilder. Det står efter en rättspsykiatrisk undersökning klart att mannen lider av en psykisk störning. 

27-åringen hade delat de barnpornografiska bilderna med bl.a. en 44-årig man i Kristianstad. 44-åringen greps dagen innan 27-åringen och är misstänkt för förberedelse till barnvåldtäkt, grovt barnpornografibrott och barnvåldtäkt på Filippinerna. Innan mannen greps hann bilderna att spridas till Danmark, Norge, Storbritanien och Ryssland. Det är skrämmande att se hur stor skada en människa kan åstadkomma för en oskyldig liten flicka som inte ens hunnit fylla 10 år!

Läs mer här

28 juli 2011

15-årig pojke dömd till sexuellt utnyttjande av 13-årig flicka

Såväl tingsrätten som hovrätten finner utrett att en 15–årig pojke haft samlag med en 13–årig flicka. Samlagen har skett under frivilliga former och pojken har känt till flickans ålder. Tingsrätten fann att den s.k. ansvarsfrihetsregeln i 6 kap. 14 § BrB var tillämplig då åldersskillnaden mellan parterna varit ringa. Rättens ordförande ansåg dock att flickan, som var 13 år och 10 månader vid gärningstillfället, hade alltför lång tid kvar till sin sexuella självbestämmanderätt för att ansvarsfrihetsregeln skulle vara tillämplig. Hovrätten finner, mot bakgrund av den restriktiva hållningen vad avser den s.k. ansvarsfrihetsregeln, att det inte är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot målsäganden och pojken döms därför för sexuellt utnyttjande av barn. Pojken döms till ungdomstjänst och ska utge 15 000 kr till målsäganden i kränkningsersättning. En nämndeman ansluter sig till tingsrättens uppfattning och vill fria.

Texten kommer från Karnov Group Nyheter

27 juli 2011

Goa och Brasilien = nya Thailand - vad gäller barnsexturism

Då thailändska myndigheter under de senaste åren har fått omvärldens ögon på sig vad gäller barnsexhandel och trafficking har detta resulterat i att andra länder nu har utvecklats till att Thailands efterträdare. Detta är något man bör tänka på när man bestämmer sig för vart i världen man vill spendera sin semester.
Den indiska staden Goa, känd som ett semesterparadis, har nu blivit en av de platser i sydostasien där barnsexhandeln breder ut sig. Ärkebiskopen i Indien Filipe Neri Ferrao uttalade sig vid ett seminarium om det sexuella utnyttjandet av barn. Han kopplade samman det faktum att i Indien bor 20 % av alla barn i världen med den fruktansvärda statistiken att samma land även har flest barn som har blivit utsatta för sexuellt utnyttjade. Ferrao förespråkar en omfattande lagändring i Indien där det ska råda en nolltolerans för barnsexhandeln och barnsexturism. Läs mer här: http://gulfnews.com/news/world/india/goa-turning-into-a-child-sex-trade-hub-1.835858
En annan destination som har blivit utpekad som en växande frihamn för barnsexturism är Brasilien. I USA har nyligen ett fall uppmärksammats där en amerikansk man misstänks för att ha organiserat “fiskeresor” med sitt företag Wet-a-line på Amazonfloden men där resenärerna istället har blivit erbjudna att ha sex med barn. Med hjälp av en federal lag som heter “the Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, har nu fyra brasilianska tjejer kunnat stämma mannen på skadestånd för det sexuella utnyttjande de blev utsatta för av mannen och hans kunder. Flickorna som vid tiden för brotten var mellan 12 och 17 år blev lurade att de skulle få arbeta och tjäna pengar på båten. Men väl ombord blev de itvingade droger och alkohol och därefter blev de våldtagna och utnyttjade av turisterna på båten.
Equality now, en organisation för mänskliga rättigheter och en advokatbyrå i Georgia har tillsammans hjälpt flickorna att stämma mannen inför domstol i USA. Tatiana Bien-Amie, ledare för Equality now, menar att fallet visar att offer för trafficking och barnsexhandel kan stämma förövaren om denne är amerikansk medborgare vart än offren befinner sig i världen.
Fallet har lett till att den brasilianska ministern för kvinnors rättigheter Iriny Lopes och ministern för mänskliga rättigheter Maria do Rosario Nunes nu tillsammans diskuterar möjligheterna för att introducera en ny federal lag som ska göra det möjligt för myndigheter och poliser att granska turism- och researrangörer mer noggrant.
Läs mer här och här

26 juli 2011

En 30 år äldre lärares sexrelation till en minderårigelev var INTE sexuellt utnyttjande

En manlig lärare har haft en sexuell relation med sin minderåriga och mer än 30 år yngre elev, men trots beroende ställningen hos den minderåriga ogillas åtalet av såväl tingsrätt som hovrätt. Anledningen är att läraren inte har förmått pojken till de sexuella handlingarna genom att grovt utnyttja sin förtroendeställning, trots att läraren har satt betyg på pojken. 

Enligt 6 kap. 3 § brottsbalken ska den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i en beroendeställning dömas för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. För straffansvar krävs för det första att den mot vilken gärningen riktar sig intar en beroendeställning i förhållande till gärningsmannen. Det är alltså inte tillräckligt att  gärningsmannen har en överordnad ställning utan det krävs att ett avhängighetsförhållande föreligger. Gärningsmannens agerande ska ha karaktären av ett maktövergrepp för att det ska vara straffbart! Märkbart är att trots lärarens mentors ställning till pojken och pojkens sköra mentala hälsa anses detta maktövergrepp inte ha funnits. 
Hur en skör minderårig pojke med självskadebeteende inte kan ses vara under ett maktövergrepp är för mig en märklig slutsats av tingsrätt och hovrätt. Vad anser du? 

Här kan du läsa domen

21 juli 2011

Lite mer info om förslaget om strängare lag mot barnpornografibrott i EU

Den 13 juli enades representanter för Rådet och EU-parlamentets utskott för civila fri-och rättigheter om ett utkast till en lag mot barnpornografi. Personer som tittar på barnpornografi på internet eller som utnyttjar barn sexuellt ska kunna bli straffade för utnyttjande, exploatering och barnpornografibrott.
Lagen, om den accepteras, ska även förplikta stater att ta bort webbsidor som distribuerar barnpornografi eller åtminstone förhindra tillgängligheten till sidorna innanför landets gränser. Förslaget innehåller minimumstraff för omkring 20 brott som berör sexuella övergrepp mot barn. De föreslagna straffen rör sig mellan 1 år och 10 år i fängelse beroende på graden av brottet. Exempel som ges är att en som producerar barnpornografi ska kunna dömas till fängelse i minst 3 år och en som innehar barnpornografi åtminstone ska riskera 1 års fängelsestraff.  En intressant föreslagen brottsrubricering är ”Knowingly obtaining access” genom information och teknisk kunskap till barnpornografi som ska kunna resultera i straff. För att kunna dömas måste man kunna visa att personen hade uppsåt att gå in på en sida innehållandes barnpornografi och att vetskapen om att det faktiskt fanns barnpornografibilder på sidan.
Brott begångna av personer med stort inflytande över barn t ex familjemedlemmar, lärare och myndighetspersoner ska kunna straffas hårdare. Detsamma gäller för brott begångna mot barn som är speciellt sårbara på grund av bl a fysiska eller mentala handikapp.
”Grooming” över internet dvs personer som blir vänner med barn över chattsidor på internet och som förmår barnen att ta bilder på sig och skicka över eller posera framför en videokamera ska även det förbjudas i det nya lagen.
För första gången används även termen barnsexturism i EU-s lagstiftning. Man vill förbjuda researrangörer som direkt vänder sig mot kunder som vill ha sex med barn men även införa en ”code of conduct” för turistindustrin för att motverka denna slags turism.
Utkastet till lagen är väldigt utförligt och innefattar även förslag som t ex att arbetsgivare ska kunna kräva utdrag ur register vid anställning som berör yrken kopplade direkt till barn.
Du kan läsa mer om förslaget till den nya lagen här
Jag är väldigt positivt överraskad över hur utförligt utkastet är och jag hoppas verkligen att  förslaget röstas igenom i september så att arbetet med att implementera lagen kan påbörjas.

19 juli 2011

Skärpt straff för barnsexbrott -en historisk överenskommelse

Det kan bli skärpta straff för barnsexbrott inom EU, det meddelade Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, i gårdagens eko. Svensson säger att "Det är en minimilagstiftning så att man sätter en lägstagräns för vilka straff som man ska utmäta vid sexuella övergrepp mot barn" Förändringen är välkommen efter de senaste sexskandalerna som kommit fram i både Belgien och England. Det handlar främst om att ha så lika gränser som möjligt inom EU länderna och på så sätt göra arbetet enklare. Direktivet som röstades igenom av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter kräver dessutom att Europeiska medlemsstater åtalar barnsexturister som begår brott i ett utomeuropeiskt land. " Detta är en historisk överenskommelse som Europaparlamentet gläds över" skrev Cecilia Wikström (FP) i HD Debatt igår.

Helena Karlén, generalsekreterare på ECPAT, är mycket positiv till EUs eventuella nya direktiv och menar att det inte skulle bli en stor förändring i Sverige. Den största skillnaden skulle vara att fler förövare kommer att dömas till vård, något som idag är frivilligt. "Som det är idag, blir många straffsatser böter. Förövarna får ingen behandling, vilket är det som egentligen behövs." 

Nu väntar vi spänt på resultatet av den officiella omröstningen i september

17 juli 2011

Vad håller Viking Line på med?

En av de viktigaste faktorerna för att stoppa barnsexturism och trafficking är att förbättra samarbetet mellan länder, företag och organisationer. ECPAT har utvecklat goda förhållanden till många svenska researrangörer som t ex Fritidsresor i Sverige som informerar sina resenärer om sina destinationers problem med barnsexhandel.
Ett företag som dessvärre inte har visat något intresse för att hjälpa till i arbetet mot trafficking är  Viking Line som med färjor trafikerar rutten Sverige – Åland. Detta är väldigt oroande då Åland ses som en trolig transithamn för sextrafficking dvs en plats varvid offer för trafficking skickas vidare till olika destinationer.
 Viking Line anser inte att det är något stort problem med trafficking ombord på fartygen. Men från den åländska polisen menar man att det är ett stort problem som måste tas på allvar. Bristen på kunskap om trafficking hos både polisen och sjöbevakningen är dock det som stjälper arbetet mot att stoppa fenomenet.
Ålands Fredsinstitut har gått ut och kritiserat bristen på samarbetsvillighet från rederiets sida och menar att något måste förändras för att traffickingen av sexslavar ska kunna stoppas.

http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=39046
http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=39030
http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=39028
http://www.radiotv.ax/news.con?iPage=3&iArticle=39017

12 juli 2011

UNICEF, ECPAT och MEP i en debatt om barnsexturism

Många nya lagar och konventioner har ratificeras dem senaste tio åren för att stoppa den sexuella exploateringen av barn runt om i världen. Nyligen lyckades EU enas om en lag mot gromning, vilket innebär att utnyttja ett barn genom nya teknologier, t.ex. internet. I en debatt i The Network där representanter från UNICEF, ECPAT och EU (MEP - Cecilia Wikström) diskuterade barnsexturismens utveckling poängterade alla tre den positiva effekten som lagar och konventioner har medfört. De menar på att det är fortfarande ett mycket stort problem men ju fler länder som ratificerar desto snävare blir utrymmet för förövarna. 
Vad som sällan kommer fram är att de flesta förövare i Asien också själva kommer från Asien och inte från väst som de flesta tror. Anledningen till detta missvisande grundar sig troligen i att många västerländska länder lagt ännu mer krut i att verkligen implementera lagarna men också säkert så att det bara blir en större sak i media i dessa länder. Huruvida denna mediabevakning på förövarna gynnar är ytterst tveksamt menar Amaelee McCoy, från UNICEF. Då det ju handlar om barn och sexuella övergrepp är det en mycket känslig fråga och som kan tolkas fel av media. 

Läs mer här

11 juli 2011

75-årig Eskilstunabo misstänkt pedofil

En 75 år gammal man från Eskilstuna är sedan i fredags bakom lås och bom, misstänkt för att ha försökt våldta ett litet barn på Filippinerna förra året. Händelsen kom fram efter att mamman anmält det till de lokala myndigheterna som därefter kontaktat de svenska myndigheterna som då drog igång en förundersökning. 

Till trots för den fruktansvärda händelsen är det en positiv syn att systemet faktiskt fungerar och att misstänka pedofiler inte kan åka på semester från lagen. Rikskriminalen har sedan något år tillbaka lagt in en högre växel för att få fast de så kallade sexturisterna. Metoden innebär ett bättre samarbete med lokala organisationerna och polis och på så sätt kunna ställa fler brottslingar inför rätta. Att barnens rätt röster faktiskt blir hörda och betrodda hjälper också att sprida budskapet om att det som är olagligt i Sverige är i de flesta fall även olagligt på utlands semestern. Man ska inte tro att man kan smita undan lagen när man håller semester! 

Kom ihåg - ser ni något misstänksamt, ring ECPATs hotline 

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1112178-75-arig-eskilstunabo-misstankt-pedofil

9 juli 2011

Man döms för våldtäkt av tonårsflickor på Campusområde

En man åtalades för våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn för att ha lurat ut fyra flickor till Campus Norrköpings lokaler där han inne på en toalett fått flickorna att mot utlovad betalning utöva oralsex på honom. Vidare har han mot utlovad extra betalning förmått två av flickorna att klä av sig på överkroppen och visa brösten för honom samtidigt som fotografering har skett. Den tilltalade mannen har i hovrätten gjort gällande att det inte var han utan en annan person som utförde de åtalade gärningarna. Av en kroppsundersökning som gjorts av mannen framgår det att det är samma person som den som förekommer på de fotografier som tagits med hans kamera vid gärningstillfället. Såväl hovrätten som tingsrätten anser att mannen gjort sig skyldig till de åtalade gärningarna.